Palangos lopšelio-darželio direktorė
DAINORA ŠEIŽIENĖ
Išsilavinimas - aukštasis universitetinis
Kvalifikacinė kategorija - antroji vadybos kvalifikacinė kategorija.
Tel./faksas (8~460) 545 86
El. p. mdpasaka@gmail.comseidainora@gmail.com
Gyvenimo aprašymas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
IRMA KUOJIENĖ
Išsilavinimas – aukštasis universitetinis
Kvalifikacinė kategorija – trečioji vadybos kvalifikacinė kategorija.
Tel./faksas (8~460) 545 86
El. p. i.kuojiene@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui
VILIJA ŽILIENĖ
Išsilavinimas – aukštasis neuniversitetinis
Tel./faksas (8~460) 545 86
El. p. viliusia@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui
IEVA ČEBATORIENĖ
Išsilavinimas - aukštasis universitetinis
tel./faksas - (8 460) 573 50
el.p. ieva_augustinaite@yahoo.co.uk

Vyr. buhalterė
Inga Zubienė
išsilavinimas - aukštasis neuniversitetinis
tel./faksas - (8460) 573 50
el.p. inga.t1989@gmail.com

Dietistė, sveikatos priežiūros specialistė
LAURA ILGAUDAITĖ
Tel./faksas (8~460) 545 86

2017-2018 M. M. PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VARDINIS SĄRAŠAS

 

PALANGOS LOPŠELIO – DARŽELIO „PASAKA“
SAVIVALDA, KOMISIJOS, DARBO GRUPĖS

2017 - 2018 metai

 MOKYKLOS TARYBA:

 •         Valdonė Mauricienė - vyr. auklėtoja, pirmininkė;
 •         Dalia Latonienė - auklėtoja metodininkė;
 •         Aurelija Kostkienė - auklėtoja metodininkė.
 •         Lina Daubaraitė-Navickė - raštinės (archyvo) vedėja, duomenų bazių tvarkytoja, tarybos sekretorė;
 •         Aušra Žukauskienė - sandėlininkė;
 •         Rasa Andrijauskienė - auklėtojo padėjėjas;
 •         Kristina Gustaitienė - tėvų atstovė;
 •         Reda Serepinienė - tėvų atstovė;
 •         Dovilė Baltuonytė - tėvų atstovė.

 MOKYTOJŲ TARYBA:

 •           Mokyklos pedagogai.

MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ:

 •           Mokyklos pedagogai.

 VAIKO GEROVĖS KOMISIJA:

 •           Irma Kuojienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;
 •           Viktorija Paulauskienė – auklėtoja, narė;
 •           Gražina Šarkauskaitė – logopedė, narė;
 •           Laura Ilgaudaitė - dietistė;
 •           Vida Gadliauskienė - auklėtoja, narė;

 

Vilma Murauskaitė – auklėtoja, komisijos sekretorė.

 MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA:

 •         Irma Kuojienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė,
 •         Aušra Žukauskienė - Mokyklos tarybos narė;
 •         Silva Mažeikytė - ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė,
 •         Gražina Šarkauskaitė - logopedė, narė;
 •         Laima Valužienė - Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja, deleguota steigėjo.

 MOKYKLOS TĖVŲ KOMITETAS:

 •         Danutė Jurgelienė;
 •         Karolina Kubelzienė;
 •         Irmantas Šidlauskas;
 •         Toma Pranytė;
 •         Dovilė Baltuonytė;
 •         Kristina Gustaitienė;
 •         Tomas Dirvonskis;
 •         Asta Kornišinienė;
 •         Simona Grandė.

 SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLOS DARBO GRUPĖ:

 •           Irma Kuojienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, darbo grupės pirmininkė;
 •           Vida Gadliauskienė, auklėtoja metodininkė;
 •           Silva Mažeikytė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja metodininkė;
 •           Laima Zubienė, vyr. auklėtoja;
 •           Laura Ilgaudaitė, sveikatos priežiūros specialistė, dietistė.
 •           Kristina Gustaitienė, tėvų atstovė;

 VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO VYKDYMO KOORDINAVIMO GRUPĖ:

 •           Laima Zubienė, vyr. auklėtoja;
 •           Dalia Latonienė, auklėtoja metodininkė;
 •           Auksė Laučienė, vyr. auklėtoja;
 •           Gražina Šarkauskaitė, vyr. logopedė;
 •           Irma Kuojienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, gr. pirmininkė.

 SVETAINĖS PRIEŽIŪROS IR METRAŠČIO RENGIMO GRUPĖ:

 •           Vaida Zaleckienė, auklėtoja;
 •           Laima Bagdonienė, vyr. auklėtoja;
 •           Irma Kuojienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 •           Lina Daubaraitė-Navickė, raštinės (archyvo) vedėja ir duomenų bazių tvarkytoja;
 •           Dainora Šeižienė, direktorė.

 STRATEGINIO PLANAVIMO GRUPĖ:

 •           Dainora Šeižienė, direktorė; pirmininkė;
 •           Inga Zubienė, vyr. buhalterė, narė;
 •           Vilija Žilienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui, narė;
 •           Ieva Čebatorienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui, apskaitininkė - sąskaitinikė, narė;
 •           Silva Mažeikytė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja metodininkė, narė;
 •           Viktorija Paulauskienė, vyr. auklėtoja, narė.
 •           Dovilė Kisielienė, auklėtoja, narė.

 2018-2020 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS GRUPĖ:

 •           Valdonė Mauricienė, vyr. auklėtoja, mokyklos tarybos pirmininkė,
 •           Irma Kuojienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;
 •           Laima Zubienė, vyr. auklėtoja, narė;
 •           Vita Bernatavičienė, auklėtoja.

 

BENDRUOMENĖS NARIŲ ELGESIO IR ETIKOS KOMISIJA:

 •           Laima Zubienė, vyr. auklėtoja, komisijos pirmininkė;
 •           Silva Mažeikytė, auklėtoja metodininkė, narė;
 •           Daiva Jonušienė, auklėtojos padėjėja, narė.

 MOKYKLOS VARDU GAUTOS PARAMOS PRIĖMIMO, INVENTORIZAVIMO, ĮVERTINIMO, APSKAITOS, KONTROLĖS IR SKIRSTYMO KOMISIJA:

 •           Vilma Murauskaitė, auklėtoja, komisijos pirmininkė;
 •           Vaida Zaleckienė, auklėtoja, narė;
 •           Janina Ronkaitienė, valytoja.


LT00117 Palanga, tel.: 8-460-54586, 8-616-00889, faks. 8-460-54586, el.p. mdpasaka@gmail.com