Palangos lopšelio-darželio direktorė
DAINORA ŠEIŽIENĖ
Išsilavinimas - aukštasis universitetinis
Kvalifikacinė kategorija - trečioji vadybos kvalifikacinė kategorija.
Tel./faksas (8~460) 545 86
El. p. mdpasaka@gmail.comseidainora@gmail.com
Gyvenimo aprašymas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
IRMA KUOJIENĖ
Išsilavinimas – aukštasis universitetinis
Kvalifikacinė kategorija – trečioji vadybos kvalifikacinė kategorija.
Tel./faksas (8~460) 545 86
El. p. i.kuojiene@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui
VILIJA ŽILIENĖ
Išsilavinimas – aukštasis neuniversitetinis
Tel./faksas (8~460) 545 86
El. p. viliusia@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui
IEVA ČEBATORIENĖ
išsilavinimas - aukštasis universitetinis
tel./faksas - (8 460) 573 50
el.p. ieva_augustinaite@yahoo.co.uk

Vyr. buhalterė
AGNĖ JANKAUSKIENĖ
išsilavinimas - aukštasis neuniversitetinis
tel./faksas - (8460) 573 50
el.p. galdikaite.agne@gmail.com

Dietistė, sveikatos priežiūros specialistė
LAURA ILGAUDAITĖ
Tel./faksas (8~460) 545 86

2017-2018 M. M. PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VARDINIS SĄRAŠAS

SAVIVALDA, KOMISIJOS, DARBO GRUPĖS

MOKYKLOS TARYBA:

 •          Ieva Čebatorienė - apskaitininkė-sąskaitininkė, tarybos sekretorė;
 •          Dovilė Kisielienė - vyr. auklėtoja,
 •          Rūta Kneziauskaitė - auklėtojo padėjėja,
 •          Auksė Laučienė - vyr. auklėtoja, tarybos pirmininkė,
 •          Daiva Lužienė - tėvų atstovė,
 •          Ieva Paulauskienė - tėvų atstovė,
 •          Raimondas Racius - pastatų ir sisitemų priežiūros einamojo remonto darbininkas, sargas,
 •          Gražina Šarkauskaitė - vyr. logopedė,
 •          Joana Vavilovienė - tėvų atstovė.

 

MOKYTOJŲ TARYBA:

 •            Mokyklos pedagogai.

 

MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ:

 •            Mokyklos pedagogai.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA:

 •            Irma Kuojienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;
 •            Viktorija Paulauskienė – auklėtoja, narė;
 •            Gražina Šarkauskaitė – logopedė, narė;
 •            Vilma Murauskaitė – auklėtoja, narė.
 •            Laima Bagdonienė – auklėtoja, komisijos sekretorė.

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA:

 •          Irma Kuojienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė,
 •          Rūta Kneziauskaitė - auklėtojo padėjėja, Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ tarybos atstovė,
 •          Silva Mažeikytė - ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė,
 •          Gražina Šarkauskaitė - vyresnioji pagalbos specialistė mokiniui, Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ tarybos atstovė,
 •          Laima Valužienė - Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja, deleguota steigėjo.

 

MOKYKLOS TĖVŲ KOMITETAS:

 •           Anastasija Podlinova;
 •            Irmantas Šidlauskas;
 •            Dovilė Baltuonytė;
 •            Renata Narkienė;
 •            Dmitrij Kornišin;
 •            Agnė Matulionienė;
 •            Airida Narkienė;
 •            Asta Gaučienė;
 •            Lina Kontrimė

SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLOS DARBO GRUPĖ:

 •            Vida Gadliauskienė, auklėtoja metodininkė;
 •            Valdonė Mauricienė, vyr. auklėtoja;
 •            Kristina Motiejauskaitė, auklėtoja;
 •            Irma Kuojienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, darbo grupės pirmininkė;
 •            Laura Ilgaudaitė, sveikatos priežiūros specialistė, dietistė.
 •            Silva Mažeikytė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja metodininkė;
 •            Laima Zubienė, vyr. auklėtoja;

 

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO VYKDYMO KOORDINAVIMO GRUPĖ:

 •            Laima Zubienė, vyr. auklėtoja;
 •            Dalia Latonienė, auklėtoja metodininkė;
 •            Auksė Laučienė, vyr. auklėtoja;
 •            Gražina Šarkauskaitė, vyr. logopedė;
 •            Irma Kuojienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, gr. pirmininkė.

 

SVETAINĖS PRIEŽIŪROS IR METRAŠČIO RENGIMO GRUPĖ:

 •            Vaida Zaleckienė, auklėtoja;
 •            Laima Bagdonienė, vyr. auklėtoja;
 •            Irma Kuojienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 •            Lina Daubaraitė-Navickė, raštinės (archyvo) vedėja ir duomenų bazių tvarkytoja;
 •            Dainora Šeižienė, direktorė.

 

STRATEGINIO PLANAVIMO GRUPĖ:

 •            Dainora Šeižienė, direktorė; pirmininkė;
 •            Agnė Jankauskienė, vyr. buhalterė, narė;
 •            Ieva Čebatorienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui, apskaitininkė - sąskaitinikė, narė;
 •            Viliutė Šiaulienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui, narė;
 •            Silva Mažeikytė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja metodininkė, narė;
 •            Viktorija Paulauskienė, vyr. auklėtoja, narė.
 •            Vida Gadliauskienė, auklėtoja metodininkė, narė.

 

2017-2019 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS GRUPĖ:

 •            Auksė Laučienė, vyr. auklėtoja, mokyklos tarybos pirmininkė,
 •            Irma Kuojienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;
 •            Laima Zubienė, vyr. auklėtoja, narė;
 •            Vita Bernatavičienė, auklėtoja.

 

BENDRUOMENĖS NARIŲ ELGESIO IR ETIKOS KOMISIJA:

 •            Laima Zubienė, vyr. auklėtoja, komisijos pirmininkė;
 •            Silva Mažeikytė, auklėtoja metodininkė, narė;
 •            Daiva Jonušienė, auklėtojos padėjėja, narė.

 

MOKYKLOS VARDU GAUTOS PARAMOS PRIĖMIMO, INVENTORIZAVIMO, ĮVERTINIMO, APSKAITOS, KONTROLĖS IR SKIRSTYMO KOMISIJA:

 •            Vilma Murauskaitė, auklėtoja, komisijos pirmininkė;
 •            Vaida Zaleckienė, auklėtoja, narė;
 •            Janina Ronkaitienė, valytoja.


LT00117 Palanga, tel.: 8-460-54586, 8-616-00889, faks. 8-460-54586, el.p. mdpasaka@gmail.com