"BORUŽĖLĖS" (II ankstyvojo amžiaus vaikų grupė)

 • Auklėtoja Valdonė Mauricienė, vyr. auklėtojo kvalifikacinė kategorija
 • Auklėtoja Dovilė Kisielienė, vyr. auklėtojo kvalifikacinė kategorija
 • Auklėtojo padėjėja Genė Jablonskienė

Mūsų vardas Boružiukai,
Mes maži kaip vabaliukai.
Norim augti dideli,
Būt darželyje pirmi.
Todėl žadam netingėti:
Piešti, šokti, bėginėti,
Pasportuoti, pamiegoti...

Nuo pirmų dienų apgaubsime vaikus globa, rūpesčiu ir meile, padėdami jiems lengviau adaptuotis, įtrauksime į bendrą veiklą ir žaidimus.

  

„PAUKŠTELIAI“  (I jaunesniojo amžiaus vaikų grupė)

 •  Auklėtoja Vilma Murauskaitė, auklėtojo kvalifikacinė kategorija
 • Auklėtoja Dovilė Kisielienė, vyr. auklėtojo kvalifikacinė kategorija
 • Auklėtojo padėjėja Lina Rubavičienė

„Paukšteliai“ linksmai čiulba
Smagiam draugų būrį.
Čia šokam ir dainuojam,
sportuojame visi.
Mes mėgstam piešt ir žaisti,
Ir pasakų klausyt.
Smagu mums visą dieną
Šioj „Pasakų“ šaly.

Ypatingą dėmesį skirsime vaikų adaptacijai, sensorinių pojūčių ugdymui, vaikų kalbai ir žaidimams, bendrausime ir bedradarbiausime su tėvais.

 

"PUMPURĖLIAI" (II jaunesniojo amžiaus vaikų ugdymo grupė)

 •  Auklėtoja Laima Zubienė, vyr. auklėtojo kvalifikacinė kategorija
 • Auklėtoja Loreta Ieva Motužienė, auklėtojo kvalifikacinė kategorija
 • Auklėtojo padėjėja Rasa Andrijauskaitė

“Pumpurėliai“ mes linksmučiai
Tiek mergaitės, tiek berniukai.
Einam, sukamės ratu
Vis pašokdami kartu.
Mėgstame mes pajuokauti
Ir linksmai paišdykauti.
Nors ir augam pamažu,
Bet žiūrėt į mus gražu…

Bendraujame ir bendradarbiaujame su bendraamžiais ir suaugusiais, jaučiamės visaverčiais grupės nariais, patiriam savo reikšmingumą priimant sprendimus, kuriant planus ir juos įgyvendinant. Stiprinam pasitikėjimą savimi žaisdami, kurdami, pažindami.

 

"RAINIUKAI" (viduriniojo amžiaus vaikų ugdymo grupė)

 • Auklėtoja Vida Gadliauskienė, auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija
 • Auklėtoja Kristina Motiejauskaitė,  auklėtojo kvalifikacinė kategorija
 • Auklėtoja Laima Bagdonienė, vyr. auklėtojo kvalifikacinė kategorija
 • Auklėtojo padėjėja Raimonda Vitkauskienė

Mes linksmi Rainiukai, „Pasakos” pily.
Mums patinka žaisti, dūkti  su draugais būry.
Dainuojam serenadas,
Šokam lėtą valsą,
Plojam mes į ritmą,
Veiklų mums čia tikrai nestinga.

Mokomės patys rasti taikius sprendimus, išklausyti ir išgirsti vienas kitą, paskatinti,  užjausti ir atsiprašyti, mylėti save ir kitus, būti švelniais, mielais ir draugiškais. 

  

„EŽIUKAI“  (viduriniojo amžiaus vaikų ugdymo grupė)

 • Auklėtoja Iruta Jokubienė auklėtojo kvalifikacinė kategorija
 • Auklėtoja Vita Bernatavičienė auklėtojo kvalifikacinė kategorija
 •  Auklėtojo padėjėja Irena Vitkauskienė

 Mes „ežiukai“ dar mažiukai,  Ir daržely mums smagu,
Mėgstam žaisti, išdykauti,
Būti su visais kartu.

 Saugi, estetiška, žaisminga aplinka, skatinanti vaiko kūrybiškumą, savarankiškumą, pasitikėjimą savimi.

 

„RUDNOSIUKAI” (Vyresniojo amžiaus vaikų ugdymo grupė)

 • Auklėtoja Viktorija Paulauskienė, vyr. auklėtojos kvalifikacinė kategorija,
 • Auklėtoja Auksė Laučienė, vyr. auklėtojos kvalifikacinė kategorija,
 • Auklėtojos padėjėja Daiva Jonušienė.

Mes meškiukai Rudnosiukai,
Esam draugiški, linksmi,
Mėgstam šokti ir dainuoti
Nuostabiam draugų būry.
Prašome pas mus užeiti,
Mes pažaisime drauge.
Ir visi kartu pašoksim,
„Rudnosiukų“ grupėje.

Siekiame aktyvios partnerystės, kuri padėtų vaikui pereiti nuo ugdimosi vien šeimoje prie ugdimosi kolektyve, bendradarbiaujant su šeima. Šeimos dalyvavimas ugdymo procese užtikrina kokybišką vaiko ugdimosi  sėkmę.

 

 

„NYKŠTUKAI“  (Vyresniojo amžiaus vaikų  ugdymo grupė)

 •  Auklėtoja Dalia Latonienė, auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija,
 • Auklėtoja Auksė Laučienė, vyr. auklėtojos kvalifikacinė kategorija,
 • Auklėtojos padėjėja Ramutė Kliauzaitė

Nors vadinamės „Nykštukais“
Bet jau esam nemažiukai:
Piešiam, šokam ir dainuojam
Iki dešimt suskaičiuojam.
Į ekskursijas važiuojam,
Sveikatėlę saugom uoliai.

Išradingai, atsakingai ir kūrybingai augame ir tobulėjame drauge su šeima.

 

„DRUGELIAI“  (Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupė)

 • Priešmokyklinio ugdymo pedagogė  Aurelija Kostkienė, auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija
 • Priešmokyklinio ugdymo pedagogė  Vaida Zaleckienė, auklėtojo kvalifikacinė kategorija
 • Auklėtojo padėjėja Rūta Meškienė

Gražus  būrys čia susirinkom,
Ir išdykaut, ir žaist kartu.
Dienelės šitos bus laimingos,
Paženklintos vaikų juoku…

 Grupės pedagogių tikslas: palepinti vaikus dėmesiu, švelnumu ir leisti jiems pasimėgauti vaikyste, nes ji taip greitai  praeina… 

 

„BITUTĖS“ (Priešmokyklinio ugdymo ugdymo grupė)

 • Priešmokyklinio ugdymo pedagogė  Silva Mažeikytė, auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija
 • Priešmokyklinio ugdymo pedagogė  Kristina Motiejauskaitė  auklėtojo kvalifikacinė kategorija
 • Auklėtojo padėjėja Renata Vičiuvienė

Mes žvitrūs ir linksmučiai,
Triūsiam plušam kaip bitutės.
Kai dienelė ima busti,
Mes daržely imam dūgzti:
Piešiam, žaidžiam ir konstruojam,
Kuriam, šokam ir sportuojam.
Dainą traukiame linksmai,
Tiriam viską atidžiai.
Turim rūpestėlių šimtą,
Nepavargstam, nes netingim!

Kartu su pasakų herojais draugiškai bendraujame, žaidžiame, susipažįstame, fantazuojame, kuriame, išreiškiame save žodžiais, judesiais, meninėmis priemonėmis.

  

 

 

 

 LT00117 Palanga, tel.: 8-460-54586, 8-616-00889, faks. 8-460-54586, el.p. mdpasaka@gmail.com