Palangos lopšelis-darželis "Pasaka"


„DRUGELIAI“  (II ankstyvojo amžiaus vaikų grupė)

Gražus  būrys čia susirinkom, 

Ir išdykaut, ir žaist kartu.

Dienelės šitos bus laimingos, 

Paženklintos vaikų juoku…

 Grupės pedagogių tikslas: palepinti vaikus dėmesiu, švelnumu ir leisti jiems pasimėgauti vaikyste, nes ji taip greitai  praeina… 

 

"BORUŽĖLĖS" (I jaunesniojo amžiaus vaikų grupė)

Mūsų vardas Boružiukai, 
Mes maži kaip vabaliukai.
Norim augti dideli, 
Būt darželyje pirmi.
Todėl žadam netingėti:
Piešti, šokti, bėginėti,
Pasportuoti, pamiegoti...

Nuo pirmų dienų apgaubsime vaikus globa, rūpesčiu ir meile, padėdami jiems lengviau adaptuotis, įtrauksime į bendrą veiklą ir žaidimus.

 

„PAUKŠTELIAI“  (II jaunesniojo amžiaus vaikų grupė)

„Paukšteliai“ linksmai čiulba

Smagiam draugų būrį.

Čia šokam ir dainuojam,

sportuojame visi.

Mes mėgstam piešt ir žaisti,

Ir pasakų klausyt.

Smagu mums visą dieną

Šioj „Pasakų“ šaly.

 Ypatingą dėmesį skirsime vaikų adaptacijai, sensorinių pojūčių ugdymui, vaikų kalbai ir žaidimams, bendrausime ir bedradarbiausime su tėvais.

 

„BITUTĖS“ (II jaunesiojo amžiaus grupė)

 Mes žvitrūs ir linksmučiai,

Triūsiam plušam kaip bitutės.

Kai dienelė ima busti, 

Mes daržely imam dūgzti:
Piešiam, žaidžiam ir konstruojam,
Kuriam, šokam ir sportuojam.
Dainą traukiame linksmai,
Tiriam viską atidžiai.
Turim rūpestėlių šimtą,
Nepavargstam, nes netingim!

Kartu su pasakų herojais draugiškai bendraujame, žaidžiame, susipažįstame, fantazuojame, kuriame, išreiškiame save žodžiais, judesiais, meninėmis priemonėmis.

 

"PUMPURĖLIAI" (viduriniojo amžiaus vaikų ugdymo grupė)

“Pumpurėliai“ mes linksmučiai

Tiek mergaitės, tiek berniukai.

Einam, sukamės ratu

Vis pašokdami kartu.

Mėgstame mes pajuokauti

Ir linksmai paišdykauti.

Nors ir augam pamažu,

Bet žiūrėt į mus gražu…

Bendraujame ir bendradarbiaujame su bendraamžiais ir suaugusiais, jaučiamės visaverčiais grupės nariais, patiriam savo reikšmingumą priimant sprendimus, kuriant planus ir juos įgyvendinant. Stiprinam pasitikėjimą savimi žaisdami, kurdami, pažindami.

 

"RAINIUKAI" (vyresniojo amžiaus vaikų ugdymo grupė)

Mes linksmi Rainiukai, „Pasakos” pily.

Mums patinka žaisti, dūkti  su draugais būry.

Dainuojam serenadas,

Šokam lėtą valsą,

Plojam mes į ritmą,

Veiklų mums čia tikrai nestinga.

Mokomės patys rasti taikius sprendimus, išklausyti ir išgirsti vienas kitą, paskatinti,  užjausti ir atsiprašyti, mylėti save ir kitus, būti švelniais, mielais ir draugiškais. 

 

„EŽIUKAI“  (vyresniojo amžiaus vaikų ugdymo grupė)

 Mes „ežiukai“ dar mažiukai,  Ir daržely mums smagu,

 Mėgstam žaisti, išdykauti,

 Būti su visais kartu.

 Saugi, estetiška, žaisminga aplinka, skatinanti vaiko kūrybiškumą, savarankiškumą, pasitikėjimą savimi.

 

„RUDNOSIUKAI” (priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupė)

Mes meškiukai Rudnosiukai, 

Esam draugiški, linksmi, 

Mėgstam šokti ir dainuoti

Nuostabiam draugų būry.

Prašome pas mus užeiti, 

Mes pažaisime drauge.

Ir visi kartu pašoksim,

„Rudnosiukų“ grupėje.

Siekiame aktyvios partnerystės, kuri padėtų vaikui pereiti nuo ugdimosi vien šeimoje prie ugdimosi kolektyve, bendradarbiaujant su šeima. Šeimos dalyvavimas ugdymo procese užtikrina kokybišką vaiko ugdimosi  sėkmę.

 

„NYKŠTUKAI“  (priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupė)

Nors vadinamės „Nykštukais“

Bet jau esam nemažiukai:

Piešiam, šokam ir dainuojam 

Iki dešimt suskaičiuojam. 

Į ekskursijas važiuojam, 

Sveikatėlę saugom uoliai.

Išradingai, atsakingai ir kūrybingai augame ir tobulėjame drauge su šeima.

 

 

 

 LT00117 Palanga, tel.: 8-460-54586, 8-616-00889, faks. 8-460-54586, el.p. mdpasaka@gmail.com