NAUJIENOS, AKTUALIJOS

Gerbiami tėveliai,

       Informuojame Jus, kad Palangos lopšelyje-darželyje ,,Pasaka“ diegiame elektroninį dienyną ,,Mūsų darželis“ ir kreipiamės į Jus dėl sutikimo Jūsų ir Jūsų vaikų asmens duomenis suvesti į šį elektroninį dienyną.

       Prašome Jus užpildyti sutikimą ir nuskenavus ar nufotografavus atsiųsti elektroniniu paštu mdpasaka@gmail.com

       Tikimės Jūsų supratimo ir bendradarbiavimo diegiant elektroninį dienyną, siekiant bendro tikslo – kuo geriau išugdyti vaikus.

Pagarbiai,

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ direktorė

Dainora Šeižienė

Sutikimas

 

Įsakymas dėl ugdymo proceso vykdymo nuotoliniu būdu

Informacija Palangos miesto bendruomenei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atmintinė švietimo bendruomenei dėl koronaviruso

 

 

 

 INFORMACIJA ŽINIASKLAIDAI

 2019 m. kovo16 d.

       Karantino metu Tėvų linija veikia įprastai – darbo dienomis 11–13 val. ir 17–21 val.

Bandant prisitaikyti prie pasikeitusios kasdienybės, tėvams kyla daugiau įtampos, nerimo ir klausimų nei įprastai. „Tėvų linijoje“ Paramos vaikams centro psichologai teiks nemokamas ir anonimines konsultacijas telefonu kaip įprasta – darbo dienomis 11–13 val. ir 17–21 val.

Paskambinus nemokamu numeriu 8 800 900 12, su profesionaliais psichologais galima pasitarti, kaip kalbėtis su vaikais apie šiandieninę situaciją, kaip paaiškinti, kodėl būtinas karantinas ir svarbu laikytis prevencinių priemonių.

 „Rekomenduosime, kaip susitarti dėl naujų taisyklių šeimoje ir brėžti ribas. Atsakysime į klausimus, kylančius dėl vaikų savijautos ir elgesio (nerimo, baimių). Labai kviečiame tėvus paskambinti, jeigu jie patys jaučia nerimą, sunku nusiraminti, kyla didelis pyktis, kuris išliejamas ant vaikų ir kitų šeimos narių. Beje, kaip anksčiau, konsultuojame ir visais vaikų auklėjimo klausimais”, – sako Paramos vaikams centro psichologė, „Tėvų linijos“ vadovė Jūratė Baltuškienė.

 Tėvų linijos nemokamas numeris – 8 800 900 12.

Darbo laikas – darbo dienomis 1113 val. ir 1721 val.

Konsultuoja Paramos vaikams centro psichologai.

 - - -

Apie Paramos vaikams centrą

Tai nevyriausybinė organizacija, nuo 1995 m. teikianti psichologinę, socialinę, teisinępagalbą šeimoms ir vaikams, išgyvenantiems psichologinius sunkumus. Vykdomos programos: „Big Brothers Big Sisters“, „Antrasžingsnis“, „Vaikystė be smurto“, Pozityvi tėvystė“.

- - -

Daugiau informacijos:

Vaida Stoškuvienė

Paramos vaikams centro komunikacijos specialistė

Mob. tel. 8 618 84879

El. p. vaida.stoskuviene@pvc.lt

 

 

     Palangos miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisija sekmadienį apsisprendė dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių kurorte

     Sekmadienį, kovo 15 d., posėdžiavusi Palangos miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisija aptarė, kokių priemonių būtina imtis bei kaip organizuoti darbą nuo pirmadienio, kovo 16 d., kuomet šalyje bus įvestas karantinas. Posėdyje svarstyti klausimai dėl gyventojų judėjimo per sieną ir šalies viduje, dėl viešojo ir privataus sektoriaus veiklos, dėl švietimo įstaigų darbo organizavimo, dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo bei dėl socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbo organizavimo.

Atsižvelgiant į situaciją dėl koronaviruso plitimo, Vyriausybė neeiliniame posėdyje nutarė paskelbti karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.  Karantino režimo trukmė – nuo kovo 16 d. 00 val. iki kovo 30 d. 24 val. 

Įvedus karantiną, Palangoje, kaip ir visose šalyje, įsigalioja nauji draudimai bei apribojimai.

Dėl judėjimo per sieną ir šalies viduje. Nuo kovo 16 d. draudžiama užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką, išskyrus išimtis, nurodytas Vyriausybės nutarime (www.lrv.lt). Iki kovo 19 d. leidžiamas asmenų, grįžtančių į savo gyvenamosios vietos valstybę, tranzitas per Lietuvos Respublikos teritoriją be būtinojo sustojimo.

Lietuvos Respublikos piliečiai taip pat negalės išvykti iš šalies, išskyrus atvejus, kai jie grįžta į savo gyvenamąją vietą, vyksta į savo darbo vietą, taip pat Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadovo ar jo įgalioto asmens leidimu.

      Ties Palanga sienos kirtimas bus vykdomas per Palangos oro uostą bei Būtingės-Rucavos tarptautinį sienos kirtimo punktą, visi kiti keliai, vedantys į Latviją, bus užblokuoti.

Grįžusiems į Lietuvą iš bet kokios užsienio valstybės privaloma 14 dienų izoliacija. Nesilaikant šių reikalavimų, gali būti taikoma administracinė arba baudžiamoji atsakomybė.  

Sąlytį turėjusių asmenų izoliavimo namuose ar kitose patalpose būtinos sąlygos:

-                    Esant galimybei asmuo turi būti izoliuotas atskirame, gerai vėdinamame kambaryje (t.y. su atidaromais langais ir sandariai uždaromomis durimis), jei tai neįmanoma, šeimos nariai turėtų išlaikyti bent dviejų metrų atstumą nuo sąlytį turėjusio asmens. Pvz., miegoti atskiroje lovoje.

-                   Būtina užtikrinti aplinkos ir asmens higienos reikalavimų, nurodytų Atmintinėje (www.sam.lt), laikymąsi.

 Ligonio arba asmens, įtariamo, kad serga, izoliavimosi patalpos privalo atitikti šias būtinas sąlygas:

-                   Ligonis ar asmuo turi būti izoliuotas atskirame bute arba atskirame, gerai vėdinamame kambaryje (t.y. su atidaromais langais ir sandariai uždaromomis durimis) su atskiru sanitariniu mazgu;

-                   Būtina užtikrinti aplinkos ir asmens higienos reikalavimų, nurodytų Atmintinėje (www.sam.lt), laikymąsi;

-                   Izoliavimo metu toje pačioje patalpoje kartu su ligoniu ar asmeniu, įtariamu, kad serga, negali gyventi kiti sveiki asmenys;

      Palangos miesto savivaldybė yra numačiusi patalpas, kuriose, esant poreikiui, karantinui bus izoliuojami asmenys, savo gyvenamąją vietą deklaravę Palangoje. Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje aptarta, kad tuo atveju, jei Savivaldybės turimų patalpų izoliacijai nepakaktų, šiam tikslui bus naudojamos ir viešbučių bei kitos patalpos.

      Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje taip pat aptartas klausimas dėl keleivių vežimo viešuoju transportu. Keliaujantieji viešuoju miesto transportu, tarpmiestinio ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto maršrutais galės užimti tik sėdimas vietas ne mažesniu kaip 1 metro atstumu. Taip pat bus taikomos ypatingos saugos priemonės – transporto priemonės bus dezinfekuojamos kiekvieno maršruto pradinėje ir galinėse stotelėse. Už šio įsakymo vykdymą ir kontrolę atsakingi vežėjai.

Ypatingas dėmesys bus skiriamas ir Palangos autobusų stoties dezinfekavimui.

       Dėl viešojo ir privataus sektoriaus veiklos. Atsižvelgiant į Vyriausybės nutarimą, Palangos miesto savivaldybės įmonių ir įstaigų vadovams pavesta interesantų aptarnavimą organizuoti ir teikti paslaugas tik nuotoliniu būdu (elektroninėmis telekomunikacijų priemonėmis) vengiant tiesioginio kontakto, išskyrus atvejus, kai būtina atitinkamas paslaugas teikti darbo vietoje. Veiklą organizuoti vengiant žmonių artimo kontakto: užtikrinti sklandų interesantų aptarnavimą nuotoliniu būdu (elektroninėmis telekomunikacijų priemonėmis), organizuoti posėdžius, pasitarimus, konferencijas ir kitus darbo susitikimus / veiklas nuotoliniu būdu, naudojant telekomunikacijų priemones.

      Palangos miesto savivaldybėje interesantai bus aptarnaujami el. paštu administracija@palanga.lt arba telefonu 8 460 48705. Tiesiogiai bus galima kreiptis tik į Socialinės rūpybos skyrių dėl vienkartinių laidojimo išmokų.

      Ant pastatų durų bei interneto svetainėse bus paskelbta vizuali informacija dėl paslaugų teikimo nuotoliniu būdu, nurodant telefonus ir e. paštus. Iš anksto užsiregistravę interesantai bus priimami tik ypatingos svarbos atvejais. Palangos miesto savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovai iki 2020 m. kovo 17 d. Palangos miesto savivaldybės interneto svetainėje atnaujins teikiamų paslaugų aprašus bei elektronines prašymų formas.

       Palangos miesto savivaldybės teritorijoje veikiantiems juridiniams asmenims (įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms), teikiantiems viešąsias paslaugas, rekomenduojama taikyti analogišką darbo organizavimą.

       Palangoje, kaip ir visoje šalyje, karantino laikotarpiu draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai; kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigų lankymas ir klientų aptarnavimas; sveikatinimo paslaugų centrų, sanatorijų, poilsio centrų veikla, išskyrus reabilitacijos paslaugas, kurios susijusios su gydymu. Taip pat draudžiama viešojo maitinimo įstaigų, pasilinksminimo vietų veikla, išskyrus kai maistą galima išsinešti ar kitais būdais jį pristatyti gyventojams. Draudžiama teikti grožio paslaugas, lošimo namų ir lošimo automatų veikla, draudžiamas nuteistųjų ar suimtųjų lankymas, išskyrus jų susitikimus su gynėjais. Rekomenduojama atsiskaityti ne grynaisiais pinigais.

       Dėl švietimo įstaigų darbo organizavimo. Palangoje visose švietimo įstaigose, dienos ir užimtumo centruose ugdymo ir vaikų priežiūros procesas bei švietimo ir kita veikla stabdoma nuo kovo 16 d. Apie ugdymo proceso organizavimą nuotoliniu būdu informacija bus pateikta per TAMO sistemą. Švietimo įstaigų patalpose draudžiama organizuoti posėdžius, pasitarimus ir kitus darbo susitikimus, o esant būtinybei pasitarimus vykdyti nuotoliniu būdu, naudojant telekomunikacijos priemones (vaizdo ir garso konferenciniu ryšiu). Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų vadovai privalo sudaryti sąlygas švietimo įstaigų darbuotojams (pedagogams ir kt.) jų funkcijas atlikti kitoje negu yra jų darbovietė vietoje, taikyti nuotolinį darbą ir (arba) atsižvelgiant į susidariusią ekstremalią situaciją, vadovaujantis Darbo kodekso 113 straipsniu, koreguoti darbuotojų darbo laiko režimą.

      Vaikų priežiūra išimtinais atvejais, jeigu to neįmanoma įgyvendinti namuose (pvz., vaikų, turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priežiūra, vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, kurių tėvai ekstremalios situacijos metu privalo dirbti, priežiūra ir pan.) karantino laikotarpiu vykdoma Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ patalpose. Dėl vaikų priežiūros išimtinais atvejais tėvai turi kreiptis į Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėją Laimą Valužienę siųsdami laisvos formos prašymą el. paštu Laima.Valuziene@palanga.lr arba kreipiasi telefonu 8 620 692 75. Prašyme turi būti nurodytas vaiko vardas, pavardė, ugdymo įstaiga ir priežastys, dėl kurių vaiko priežiūros karantino laikotarpiu negalima užtikrinti namuose. Jeigu apie tokius atvejus informuojama telefonu, faktines aplinkybes surašo Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Laima Valužienė.

      Lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“, esant būtinybei, bus teikiama laikinoji vaikų priežiūra bei sudarytos tinkamos vaikų priežiūrai sąlygos (t. y. parengtos poilsio ir žaidimų patalpos, sudarytas darbuotojų grafikas, kurie į darbo vietą atvyktų per 30 min. ir kt). Vaiko priežiūros karantino laikotarpiu maitinimu rūpinasi vaiko tėvai, o nesant galimybės – Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus paskirtas atsakingas asmuo.

       Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo. Šalyje paskelbus karantiną, ambulatorinės paslaugos (vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymas, konsultacijos, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimas ir tęsimas, gydytojų tarpusavio konsultacijos, būtinųjų tyrimų paskyrimas, slaugytojo konsultacijos) Palangoje bus teikiamos nuotoliniu būdu. Atidedamos planinės konsultacijos, diagnostinės, profilaktinės ir gydomosios paslaugos, išskyrus pagalbą ir paslaugos, kurių nesuteikus pacientui atsirastų poreikis būtinajai medicinos pagalbai arba reikšmingai pablogėtų paciento būklė. Taip pat atidedamas ambulatorinių medicininės reabilitacijos paslaugų teikimas, profilaktinių patikrinimų ir prevencinių programų vykdymas, ribojamas paslaugų namuose teikimas, išskyrus ambulatorinės slaugos ir paliatyvios pagalbos paslaugas namuose, perorganizuojami planiniai skiepijimai, numatant pacientų srautų valdymą.

     Atidedamos ir visuomenės sveikatos stiprinimo, lėtinių neinfekcinių ligų prevencijos priemonės, visuomenės sveikatos saugos kontrolės planiniai patikrinimai, kitos nebūtinos visuomenės sveikatos priemonės.

Išsamesnė informacija bus paskelbta sveikatos priežiūros įstaigų interneto svetainėse.

Sveikatos priežiūros įstaigos įpareigotos pasitelkti sveikatos priežiūros specialistus, aukštųjų universitetinių ir neuniversitetinių mokyklų studentus, rezidentus ir infrastruktūrą, nesvarbu, koks jų pavaldumas.

Dėl socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbo organizavimo. Draudžiamas lankymas visuose stacionariose socialinių paslaugų įstaigose (Palangos miesto globos namuose, Socialinių paslaugų centre ir kt.), šeimynose, grupinio ir bendruomeninio gyvenimo namuose. Išimtinais atvejais Palangos miesto socialinių paslaugų centre bus užtikrinta vaikų ir žmonių su negalia bei pagyvenusių žmonių priežiūra, jei tokia priežiūra neįmanoma namuose.  

 Koronaviruso informacija 1808.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Kovo 11 d. proga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        2020 m. vasario 26 d. Palangos lopšelyje - darželyje  ,,Pasaka” įvyko  ,,Lietuvos mažųjų žaidynių 2020”  pirmojo etapo festivalis. Žaidynės prasidėjo grojant maršo muzikai. Dalyviai žygiavo aplink salę, rankose nešdami „olimpinį fakelą“, vėliavėles su mažųjų žaidynių simboliu. Prieš pradedant draugiškai varžytis vaikai linksmai pasimankštino, pašoko. Sporto šventėje dalyvavo ikimokyklinio ugdymo grupių ,,Bitutės“, ,,Paukšteliai“, „Ežiukai“ ir priešmokyklinio ugdymo grupės ,,Rainiukai“ vaikai. Vyresniųjų grupių „Bitutės“ ir „Paukšteliai“ vaikai varžėsi penkiose ,,Olimpinėse užduotyse“, kurių metu netrūko ryžto, ištvermės, sportinio užsispyrimo, o svarbiausia - gerų ir džiugių emocijų. Jaunesnieji vaikai buvo aktyvūs sirgaliai. Visi smagiai pajudėjo dėliodami penkis olimpinius žiedus iš spalvoto popieriaus gniūžčių.

        Už šaunų dalyvavimą festivalio dalyviai buvo apdovanoti Lietuvos mažųjų žaidynių diplomais. Šeši mikliausi 5-erių metų darželio ugdytiniai (3 mergaitės ir 3 berniukai) kovo mėnesį vyks į II Mažųjų žaidynių etapą Klaipėdoje, kur varžysis su kitų ikimokyklinio ugdymo įstaigų komandomis.

 Renginio organizatorės: Silva Mažeikytė, Kristina Motiejauskaitė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasario 16-osios paminėjimo rytmetys lopšelyje – darželyje ,,Pasaka“

Senolė žemė žydi

Vaivorykštės spalva.

Visų gražiausias žiedas –

Gimtinė Lietuva.

             Tokiais žodžiais lopšelyje – darželyje ,,Pasaka“ vasario 14 dieną prasidėjo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventės minėjimas, į šventiškai papuoštą salę, džiugiai nusiteikę, pasidabinę tautiniais rūbais ir simbolika, rinkosi visi – dideli ir maži, darželio bendruomenė, svečiai. Renginio metu vaikai dainavo, deklamavo apie Lietuvą, šoko lietuvių liaudies ratelius. Taip pat  buvo galima apžiūrėti nuotraukų parodą ,,Lietuvėlė mano  mylimiausia“, kur buvo užfiksuotos džiugios įstaigos ugdytinių kelionių po Lietuvą akimirkos.

            Šventės kulminacija ir ryškiausiu akcentu, suteikusiu vaikams daug džiaugsmo, tapo pasieniečių pasirodymas. Keturi pareigūnai papasakojo apie savo darbą, pademonstravo darbo priemones. Tačiau didžiausio susidomėjimo sulaukė kartu su pasieniečiais atvykę du tarnybiniai šunys, kurie pademonstravo savo gebėjimą klausyti šeimininko ir vykdyti jo nurodymus. Vaikai noriai glostė šunis, su jais fotografavosi daug klausinėjo svečių apie jų ir jų augintinių darbą.

Mokytoja Asta Stainienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasario 7d. Palangos lopšelyje - darželyje “Pasaka” vyko akcija “Penktadienis kitaip”. Akcijos tikslas – pasidalinti darbo patirtimi ieškant ir atrandant inovatyvių darbo veiklos metodų.

          “Rudnosiukų” ir “Ežiukų” grupių vaikai su mokytojomis Viktorija Paulauskiene ir Vita Bernatavičiene susibūrė draugiškam penktadieniui. Kaip vienas kanadiečių mokytojas yra pasakęs: “Pasaulyje nėra didesnio turto už draugystę ir nuoširdų bendradarbiavimą”.

          Vaikai pasinėrė į įdomų ir užbūrianti  teatro pasaulį. Mokytojos suvaidino pasaką “Spalvoti pieštukai”. Pasaka apie draugystę, supratimą. Ši pasaka suteikė vaikams daug džiugių emocijų. Ji mokė vaikus suprasti, kad kiekvienas esame reikalingas ir mylimas, kaip ir spalvotų pieštukų dėžutė. Kad nupieštumę gražų ir spalvotą paveikslą mums reikia visų spalvų. Tik visi kartu būdami, žaisdami padarome dieną spalvota. 

          Pasiklausę pasakos vaikai gamino spalvingąsias „Draugystės pieštukines“. Akriliniais dažais dažė, štampavo, dekoravo stiklainius.

          Dalyvavimas suteikė vaikams kūrybinio džiaugsmo. Dalijimasis šypsenomis, patirtimi ir gebėjimais visada suteikia malonių akimirkų.  

                                                                                     Mokytoja metodininkė Viktorija Paulauskienė

                                                                                     Vyresnioji mokytoja Vita Bernatavičienė

 

  

 

 

 

 

 

     

 

    

 

 

 

      

      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruodžio 19 d. vakarą Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ bendruomenė rinkosi į adventinę vakaronę. Siekiant gilesnio tarpusavio bendravimo, tėvai su vaikais pakviesti pabūti kartu, skirti laiką sau, savo artimiesiems bei atrasti, kuo svarbus didžiosios metų šventės laukimo metas. Vakaronės dalyvius gražiomis dainomis ir žodžiais pasveikino Palangos kultūros ir jaunimo centro folkloro ansamblis „Mėguva“, vadovaujamas Zitos Baniulaitytės. Vadovė paragino tėvus ir vaikus perprasti, puoselėti lietuvių liaudies tradicijas. Susirinkusieji kartu su ansambliu prisiminė liaudies papročius, spėjimus, dainavo adventines dainas, minė mįsles, išbandė Kūčių vakaro burtus. Vakaras šokant ratelius prabėgo nepastebimai. Vakaronės pabaigoje visą bendruomenę, svečius pasveikino ir pakvietė vaišintis direktorė Dainora Šeižienė. Vakaronėje patirta jaukių, džiugių akimirkų, visus lydėjo bendrystės jausmas.

Silva Mažeikytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vida Gadliauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NAKTIES STEBUKLAS

 Kalėdos – šventas laikotarpis, kuris savo šviesa nutvieskia kiekvieno iš mūsų gyvenimą, prasklaidydamas niūrias mintis. Nesvarbu, kokio jūs esate amžiaus, kokia jūsų didžiausia svajonė ir kiek kartų nedrįsote savęs atiduoti stebuklams į rankas, Kalėdų dvasia to neklausia, ji tiesiog keliauja pas visus ir teikia galimybę gyventi kitaip, tikėti tuo, kas atrodo neįmanoma. Kai gatvės bus nuklotos švytinčiu baltumu, medžių šakos links nuo puraus sniego, o vaikai jau bus grįžę į šiltus namus po linksmybių kieme, išeikite iš namų ir atsiduokite žiemos vėsai, kuri jus mielai priims. Aš tikiu, kad Jūs išgirsite Kalėdų senelio juoką, nykštukų pakuojamų dovanų šnaresį ir pakinkytų elnių pėdų trypčiojimą. Jūs pažinsite savyje tą pačią šv. Kalėdų dvasią, su kuria vaikystė buvo stebuklinga. Tai supratę jūs būsite laimingi! Tai - laikas, kai apžvelgiame per metus savo nuveiktus darbus. Labai malonu, kai tais darbais galima pasidžiaugti ir pasidalinti su visais.

Žvelgiant į nueinančius 2019-uosius metus, norėtųsi pasidžiaugti daugiau kaip pusmetį Palangos lopšelyje- darželyje ,,Pasaka“ vykusia saviraiškos programa ,,Žaislų paslaptys“. Programą, į kurios įgyvendinimą įsitraukė bemaž 200 Palangos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų ir 20 pedagogų, parengė Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“  mokytojos Viktorija Paulauskienė, Kristina Motiejauskaitė, Vita Bernatavičienė ir meninio ugdymo mokytoja Banga Gabriolaitė.

Įgyvendinant ,,Žaislų paslaptys“ programą, įstaigos ugdytiniai dalyvavo meninėje edukacinėje programoje „Lėlių teatro magija“. Tai interaktyvi lėlių teatro istorija vaikams, kurios metu vaikai iš paprasto popieriaus lapo patys susikūrė po lėlę, sužinojo, kaip jai suteikti gyvybę ir sukurti spektaklį. Pagrindinis programos personažas atskleidė svarbiausius lėlių teatro istorijos bei raidos momentus, padėjo atrasti lėlių teatro kūrybinius principus ir pajausti teatro magijos galią.

Įstaigos „Bitučių“ ir „Rudnosiukų“ grupės vaikai kartu su tėveliais gamino sensorinius žaislus, kurių pagalba vaikai žaisdami lavino smulkiąją motoriką.

Visuotinio tėvų susirinkimo metu „Žaislą kuriame kartu“ tėveliai kartu su vaikais galėjo pasigaminti žaislą. Jiems talkino Palangos moksleivių klubo neformaliojo ugdymo mokytojos Diana Rakauskienė ir Diana Šeduikienė.

Tėveliai ir pedagogai dalyvavo foto nuotraukų parodoje „Žvilgsnis į senelių žaislų dėžę“. Buvo skelbiama akcija „Žaislai atranda naujus namus“, jos metu surinkti žaislai keliaus pas Palangos miesto socialinių paslaugų centro globojamas šeimas.

Programą apibendrino gruodžio 6 dieną vykęs baigiamasis renginys – muzikinė pasaka ,,Nakties stebuklas“. Naktį, kai visas pasaulis sapnuoja spalvotus sapnus, žaislai atgyja ir prabyla muzikos kalba. Vaikai, jų tėveliai ir pedagogai kartu šoko, dainavo ir smagiai atsisveikino su saviraiškos programa ,,Žaislų paslaptys“. Jei mokate žaisti ir paslapčia galite net pasikalbėti su savo mylimiausiais žaislais, tada tikrai žinote, kad šis pasaulis - pats nuostabiausias Jūsų gyvenime. Visai nesvarbu kiek Jums metų. Anot Neringos Lapinskienės ,,žaiskit, dainuokit, svajokit“. Tikėkime stebuklais ir būsime laimingi.

Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“

vyresnioji mokytoja Viktorija Paulauskienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 m. gruodžio 11 d. Palangos Kurhauzo salėje vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ I-asis, savivaldybės, etapas, kurį vertino vertinimo komisija: Vygantas Rekašius, VšĮ „Palangos orkestras“ vadovas, komisijos pirmininkas, Diana Šeduikienė, Palangos moksleivių klubo etninės kultūros mokytoja metodininkė, vaikų ansamblio „Kikilis“ vadovė, Loreta Žulkuvienė, Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos mokytoja metodininkė. Dalyviai iš Palangos miesto lopšelių-darželių, mokyklų pristatė koncertines programas iš trijų laisvai pasirinktų dainų. Vertinimo komisija vertino konkurso dalyvių vokalinius duomenis, artistiškumą, sceninę kultūrą. Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ solistė Saulė Gabriolaitė atliko Ingos Šeduikienės dainą „Voverytės grybai“, Aušros Malinauskienės ir Kazio Jakubėno - ,,O tai šitaip, o tai taip“, Jono Švedo - ,,Gaidys“. Džiaugiamės smagiu pasirodymu.

 

Gruodis – advento pradžia. Ramybės, susikaupimo, vilties ir gėrio metas. Tiek maži, tiek dideli laukiame šv. Kalėdų. Kad sukurtume jaukią laukimo nuotaiką, ,, Rainiukų“ grupėje apsilankė Adelės ir Agotos artimieji. Mama Erika parodė ir papasakojo vaikams iš ko ir kaip daromas advento vainikas. Agotos seneliai p. Baguckiai ir tėtis Edmundas paskaitė pasaką apie mažą angeliuką, darantį gerus darbus. Taip pat vaikams papasakojo ir apie žvakių reikšmę. Paskui visi sėdo daryti popierinius angelėlius, kuriais papuošė grupės eglutę. Ačiū Jums tėveliai už gerą ir jaukią sukurtą grupės atmosferą.

 Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vida Gadliauskienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapkričio 28 dieną vyko draugiškos tarp grupių: ,,Bitutės“, ,,Rainiukai“ ir ,,Paukšteliai“ futboliuko varžybos. Šią proga buvo pakviesti Palangos FK ,,Gintaras“ jaunieji futbolistai: M. ir J. Alksniai ir A. ir V. Sabaliauskai. Berniukai parodė ir pakvietė padaryti mankštą prieš varžybas. Paskui parodė pagrindinius varymosi ir perdavimo kamuolio elementus. Varžyboms teisėjavo Aurimas ir Matas, o komandoms padėjo Vaidotas ir Joris. Salėje vyravo teigiamos emocijos. Futbolistus drąsino ir palaikė šauni sirgalių komanda. Ugdytiniai žaisdami futbolą patyrė daug džiugių emocijų.

Priešmokyklinio ugdymo mokytojos Vida Gadliauskienė ir Kristina Motiejauskaitė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Kurkime grožį kartu“

Palangos lopšelis-darželis ,,Pasaka“, lapkričio 14 dieną, visus ugdytinių tėvelius kvietė į visuotinį tėvų susirinkimą. Susitikime dalyvavo Palangos miesto Švietimo pagalbos specialistė psichologė Vilma Kalninienė, kuri pristatė pranešimą apie vaikų bei tėvų bendravimą ir bendradarbiavimą. Labai dėkojame Palangos moksleivių klubo mokytojoms, Dianai Rakauskienei, bei Dianai Šeduikienei, kurios  maloniai sutiko bendradarbiauti įgyvendinat saviraiškos programą ,,Žaislų paslaptys“, kurią įgyvendina  meninio ugdymo mokytoja Banga Gabriolaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos Viktorija Paulauskienė, Vita Bernatavičienė, bei priešmokyklinio ugdymo mokytoja Kristina Motiejauskaitė. Tada tėvelių laukė smagioji dalis. Tėveliai dalyvavo edukaciniame užsiėmime ,,Žaislą kuriame kartu“, kurio metu galėjo patys pasigaminti medžiaginę lėlytę, ją dekoruoti, ir pajusti, kad maži ir tokie paprasti dalykai, teikia tiek džiaugsmo, bei gražių emocijų.

Kristina Motiejauskaitė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapkričio 16 diena minima kaip Tarptautinė tolerancijos diena.  ,,Rainiukų“ grupės vaikai su mamomis Ilona ir Inga darė švyturį. Mama Ilona, vaikams papasakojo, kad švyturys – kelią rodantis spindulys į uostą laivams. Kad mes dideli ir maži  turim būti , kaip tas švyturys tolerantiški kitiems, nesvarbu kokios jie būtų išvaizdos, tautybės ar rasės. Ugdytiniai noriai piešė save ir draugą, spalvino, klijavo švyturį, kuris papuošė įstaigos koridorių.

   Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vida Gadliauskienė

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Rainiukų“ grupės ugdytiniai apie supantį pasaulį, įvairius reiškinius susipažįsta netik vartydami įvairias knygas, bet ir atlikdami įvairius bandymus bei eksperimentus. Savo žiniomis ir atliktais bandymais su mėlynuoju kopūstu bei rašalu ,,vulkanas po vandeniu“ , grupės atstovai ,,Smalsučiai“  pasidalino lopšelyje – darželyje ,,Žilvinas“ renginyje ,,Pažink, atrask, patirk“. Ten vaikai buvo pakviesti atlikti bandymus su mandarinais, magnetu, spalvomis. Pasukti galveles teko atliekant užduotį su robotukais-bitutėmis. Dalyvaudami renginyje vaikai ne tik patyrė daug džiugių emocijų, bet ir praplėtė žinias. 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vida Gadliauskienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šventė „Saulės zuikutis“

 Birželio 3 d. vasaros pradžios ir Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga vaikus, darželio bendruomenę pasveikino personažai: Bitė (aukl. S.Mažeikytė) ir Varna (aukl. V. Murauskaitė). Vaikai, ieškodami Vasaros, „traukinuku“ „keliavo“ į mišką, pievą, nuotaikingai šoko ir dainavo daineles.Visiems besilinksminant, trumpam užsukęs pamatyti vasarą, iš karščio leipstantis Kalėdų senelis (aukl. D. Kisielienė) buvo laimingas, kad pamatė vasarą pievoje kartu su vabaliukais, žaidimų aikštelėje kartu su linksmais vaikais. Visi linksmai sušoko Draugystės šokį. Bitė ir Varna  pakvietė visus darželio vaikus piešti savo vasaros svajones, pūsti muilo burbulus ir palinkėjo spalvingų svajonių, plačių šypsenų, gerų draugų, nerūpestingų linksmybių.

 Auklėtoja Silva Mažeikytė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gegužės 13 - 17 dienomis, mūsų darželyje buvo organizuota sveikatos savaitė „Sveiki vaikai - laimingi tėvai“.  Tai yra linksma ir nuotaikinga šventinė savaitė.  Visos savaitės metu, per įvairias veiklas, vaikai buvo skatinami kuo daugiau judėti. Pirmadienio rytas prasidėjo aktyvia sveikatingumo mankšta su sporto trenere Živile. Dalyvavome akcijoje „Šimtas žingsnelių aplink darželį“. Vakare vaikams ir jo draugams, mamai, tėčiui buvo organizuoti žaidimai, estafetes, visi turėjo galimybę išbandyti savo gebėjimus pučiant muilo burbulus ne tradicinėmis priemonėmis.   

        Kitomis dienomis vyko veiklos, lavinančios vienus ar kitus vaikų įgūdžius: rankų plovimo, to mažuosius mokė priešmokyklinio amžiaus vaikai; sveikatos priežiūros specialistė Laura su vaikais diskutavo  apie sveiką gyvenseną, fizinio aktyvumo naudą mūsų organizmui. Ypač vaikams patiko sveikatos valandėlė „Man skanu kai pats gaminu“,  kurios metu patys gaminosi sveikuoliškus sumuštinius, vaišinosi žolelių arbata,  panaudojant maistinius augalus iš gamtos, sodo, daržo. Lauke su kreidutėmis, guašu ant plėvelės vaikai piešė sveikatai naudingus produktus. Priešmokyklinių grupių vaikai surengė parodą „Sveikatai palanki maisto lėkštė“. Kas dieną vaikai žaidė įvairius judriuosius žaidimus.  Juk judrūs žaidimai, ne tik skatina būti fiziškai aktyviems, bet tuo pačiu vaikams suteikia daug teigiamų emocijų. Labai smagu, kad į veiklas įsijungė ir tėveliai. Po fiziškai aktyvios savaitės penktadienis buvo skirtas visiškam atsipalaidavimui. Visus pakvietėme į šventinį koncertą „Aš, tėtis ir mama esame sveika šeima“.

Auklėtoja Vita Bernatavičienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LT00117 Palanga, tel.: 8-460-54586, 8-616-00889, faks. 8-460-54586, el.p. mdpasaka@gmail.com