PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PASAKA DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKA

2017-2019 METŲ STRATEGINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO ANALIZĖ

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PASAKA“ 2018–2020 METŲ STRATEGINIS PLANAS

2018-2022 METŲ SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA

2018 METŲ MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS

Vadovo 2017 metų veiklos ataskaita

vaiku pasiekimu vertinimo aprasas

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA

IKIMOKYKLINIO UDGYMO PROGRAMA 2018-2020 m.

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

BENDRUOMENĖS NARIŲ ETIKOS IR ELGESIO NORMOSLT00117 Palanga, tel.: 8-460-54586, 8-616-00889, faks. 8-460-54586, el.p. mdpasaka@gmail.com