Vaikų neatvykimo dėl ligos apskaitos tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka" vadovo 2018 m. veiklos vertinimo ataskaita

Palangos lopšelio-darželio Pasaka 2018 metų veiklos ataskaita

Palangos lopšelio-darželio Pasaka vaikų asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Darbo apmokėjimo sistema

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKA

2018-2020 m. strateginio plano priemonių vykdymo analizė

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO "PASAKA" 2019-2021 METŲ STRATEGINIS PLANAS

2018-2022 METŲ SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA

2019 metu mokyklos veiklos planas

vaiku pasiekimu vertinimo aprasas

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA

IKIMOKYKLINIO UDGYMO PROGRAMA 2018-2020 m.

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

BENDRUOMENĖS NARIŲ ETIKOS IR ELGESIO NORMOSLT00117 Palanga, tel.: 8-460-54586, 8-616-00889, faks. 8-460-54586, el.p. mdpasaka@gmail.com