2012-2017 METŲ SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA

VEIKLOS PLANAI

VADOVO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Pasiekimų ir pažangos verinimo aprašas

2017-2019 METŲ STRATEGINIS PLANAS

2016-2018 METŲ STRATEGINIO PLANO PRIEMONIŲ ĮVYKDYMO ANALIZĖ

PALANGOS LOPŠELIO–DARŽELIO „PASAKA“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

BENDRUOMENĖS NARIŲ ELGESIO IR ETIKOS NORMOSLT00117 Palanga, tel.: 8-460-54586, 8-616-00889, faks. 8-460-54586, el.p. mdpasaka@gmail.com