SPRENDIMAS DĖL UŽMOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ PALANGOS MIESTO  SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIUJE

PRAŠYMAS PRIIMTI VAIKĄ Į PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PASAKA“ IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ

 

Vykdomos programos

TAIKOMOS UGDYMO PROGRAMOS:

  •   Palangos lopšelio-darželio "Pasaka" 2018-2020 metų Ikimokyklinio ugdymo programa (2017 m.)
  •   Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (2014 m.)
  •   Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka" 2018 - 2022  m. sveikatos stiprinimo programa (2017 m.)

Grupių darbo laikas 7.30 – 18.00
Pailginto buvimo darbo laikas 7.00 – 19.00
Maitinimo organizavimas.
Maistas ruošiamas pagal UAB RAKORDĄ parengtą knygą „15 dienų perspektyvinis valgiaraštis ikimokyklinio ugdymo įstaigoms“.

Lopšelio grupių vaikams iki 3 metų dienos maitinimo norma - 1,54 Eur, darželio grupių vaikams nuo 3 iki 5 metų – 1,76 Eur, priešmokyklinio ugdymo vaikams– 2,04 Eur.

Vaikai maitinami 3 kartus per dieną.
Nuo 2014-02-24 pakeista mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarka:

  • nemokamo mokinių maitinimo vienos dienos kaina vienam mokiniui pagal mokinių amžiaus grupes yra:
    1.1. 6-7 metų amžiaus: pietūs – 1,08 Eur;
    1.2. 7-10 metų amžiaus: pietūs – 1.49 Eur;

Dėl socialinės paramos darželio vaikams ir mokiniams (nemokamo maitinimo) tėvai kreipiasi į Palangos miesto socialinės rūpybos skyrių.

Palangos lopšelis-darželis ,,Pasaka" nuo 2011 metų gruodžio 1 d. dalyvauja ES pieno programoje ,,Pienas vaikams". Per mėnesį kiekvienas vaikas NEMOKAMAI gauna nustatytą normą pieno produktų.

 Nuo 2011 metų lapkričio 1 d. dalyvaujame ES programoje ,,Vaisių vartojimo skatinimas švietimo įstaigose". Šios programos siekis: įdiegti vaikams supratimą apie teigiamą vaisių ir daržovių vartojimo poveikį sveikatai, sudaryti vaikams galimybes daugiau valgyti vaisių ir daržovių, kuriose slypi visi svarbiausi ir reikalingiausi vitaminai, mineralai. Per mėnesį kiekvienas vaikas NEMOKAMAI gauna nustatytą normą siūlomų vaisių.

Dalyvaudami šiose programose siekiame formuoti teisingos ir sveikos vaikų mitybos įpročius.


2 proc. PARAMA

Gerbiamieji, 

Džiaugiamės, kad savo vaiką ugdyti pasirinkote mūsų įstaigoje. Tikimės, kad mūsų bendras rūpestis ir pastangos dėl vaiko ateities yra prasmingos. Vaikų ugdymo kokybė, gerovė, pažanga ir sėkmė priklauso ne vien tik nuo joje dirbančiųjų gebėjimų ar žinių, bet ir nuo aplinkos, priemonių kokybės, leidinių, muzikos instrumentų, sporto inventoriaus ir daugybės kitokių svarbių mūsų vaikų ugdymui ir ugdymuisi reikmių.

Dėkojame Jums už geranoriškumą paramą skiriant 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio mūsų lopšeliui-darželiui už 2016 metus. Pernai įstaigai buvo pervesta 1240,17 eurų. Visos vaikų tėvelių ir darbuotojų 2 proc. gyventojų pajamų mokesčių pervestos lėšos buvo panaudotos tikslingai: ikimokyklinei grupei linoleumas, virtuvėlės stalviršis, kriauklės, autorinis kūrinys bendro naudojimo patalpai (koridoriui), šaldytuvas. Iš viso 1190,27 eurai.

Ir toliau kviečiame bei maloniai prašome pasinaudoti proga ir paremti mūsų ikimokyklinio ugdymo įstaigą. Jūsų parama atitenka ne kam kitam, o Jūsų vaikui. Jeigu negalite paremti abu tėveliai, tuomet prašytume paremti bent vienam iš Jūsų. Jeigu negalite skirti visų 2 proc. , tuomet prašytume skirti bent 1 proc. galimos skirti paramai sumos.

Tikimės, kad ir ateinančiais metais gautos lėšos iš 2 proc. bus didelė paspirtis tinkamai sudarant ugdymo aplinką vaikams. Maloniai prašome rasti laiko užpildyti deklaracijos formą FR0512 ir ją nunešti į Mokesčių inspekciją Palangoje, Vytauto g. 75 arba tai galite atlikti per savo internetinės bankininkystės puslapį adresu  http://deklaravimas.vmi.lt.

Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų pervedamos paramos lopšeliui-darželiui „Pasaka” lėšos nėra ir nebus išskaičiuojamos iš Jūsų šeimos pajamų. Šiuos pinigus Mokesčių inspekcija išskaičiuoja iš Jūsų praėjusiais metais jau sumokėtų valstybei mokesčių, todėl ši parama neturės įtakos Jūsų šeimos biudžetui.

Mokyklos rekvizitai: 

Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 190275285

Paramos gavėjo pavadinimas: Palangos lopšelis-darželis “Pasaka”

Adresas: Saulėtekio takas 8A, Palanga, LT- 00117

 

Dėkojame Jums

Su pagarba, direktorė Dainora Šeižienė

 LT00117 Palanga, tel.: 8-460-54586, 8-616-00889, faks. 8-460-54586, el.p. mdpasaka@gmail.com